Betyder åklagare
Vad betyder åklagare? Här finner du 14 definitioner av åklagare. Du kan även lägga till betydelsen av åklagare själv

1

4   0

åklagare


 En jurist som är anställd av staten. Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.
Källa: barnahusvasternorrland.se

2

0   0

åklagare


jurist som tar över polisens förundersökning när en misstänkt finns i ett brottmål, kan väcka åtal | :'''''Åklagaren''' valde att åtala mannen.''
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

åklagare


Åklagare är en jurist som för det allmännas talan i brottmål. Under det initiala skedet i en brottsutredning ingår åklagaren i regel inte. Först sedan en eller flera misstänkta har identifier [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

åklagare


Public Prosecutor / District attorney
Källa: algonet.se

5

0   0

åklagare


Bilmekaniker.
Källa: skrattnet.se

6

0   0

åklagare


Åklagaren är en jurist som på samhällets vägnar har till uppgift att beivra brott. Det är åklagaren som beslutar om ett brott ska tas upp och prövas i domstol. D [..]
Källa: helpforsakring.se

7

0   0

åklagare


Åklagaren leder utredningar av brott, beslutar om olika tvångsmedel, väcker åtal och för talan i domstol. Se också allmän åklagare, riksåklagaren, särskild åklagare, talan och tvångsmedel.
Källa: aklagare.se

8

0   0

åklagare


Den person som å det allmännas vägnar för talan om ansvar för brott under allmänt åtal.
Källa: svaronline.se

9

0   0

åklagare


jurist som inför domstol för talan om ansvar för brott
Källa: funkaportalen.se

10

0   0

åklagare


En åklagare är en jurist som för det allmännas/statens talan i brottmål. I inledningsskedet av en brottsutredning ingår åklagaren oftast inte, utan det är först när någon misstänkt har identifierats som åklagaren kommer in i utredningen. Ofta tar då åklagaren över ledningen av utredningen och blir då förundersökningsledare.
Källa: fredlos.se

11

0   0

åklagare


Åklagaren leder utredningar av brott, beslutar om olika tvångsmedel, väcker åtal och för talan i domstol.
Källa: alltomjuridik.se

12

0   0

åklagare


Public Prosecutor / District attorney
Källa: algonet.se

13

0   1

åklagare


bilreparatör
Källa: softwolves.pp.se

14

0   1

åklagare


En jurist som leder förundersökningar och som representerar staten under rättegången.
Källa: brottsoffermyndigheten.se


Lägg till betydelsen av åklagare
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< ei jurist >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse