Betyder ångest
Vad betyder ångest? Här finner du 14 definitioner av ångest. Du kan även lägga till betydelsen av ångest själv

1

1   1

ångest


mycket stark, påträngande känsla av rädsla, oro eller olust | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   1

ångest


, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
Källa: ne.se

3

0   1

ångest


Ångest är en diktsamling av Pär Lagerkvist. Lagerkvist skrev dikterna under det pågående första världskriget, och de har ofta döden som motiv. Dikterna i samlingen från 1916 har inga namn, me [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   1

ångest


Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädsla, nervositet eller oro, vare sig det är situationsbetingat eller inte, men som inte beror på ett faktiskt hot eller en överhänga [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   1

ångest


Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädsla, nervositet eller oro, vare sig det är situationsbetingat eller inte, men som inte beror på ett faktiskt hot eller en överhänga [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   1

ångest


en grupp ospecifika obehagliga tillstånd som karakteriseras av stark rädsla och spänning: generaliserat ångestsyndrom, GAD kontinuerlig ångest >6 mån; panikångest ångestsjukdom som yttrar s [..]
Källa: medicinskordbok.se

7

0   1

ångest


Ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara och har, liksom smärta, en överlevnadsfunktion och varnar oss för farliga situationer. Symtomen vid ångest rymmer ett brett spektrum av känslor, [..]
Källa: hittaterapi.se

8

0   1

ångest


bävan
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

9

0   1

ångest


fjärilar i magen
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

10

0   1

ångest


oro
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0   1

ångest


rädsla
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0   1

ångest


vånda
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   1

ångest


Känsla som medför en reaktion Konkret stimulus Gör att djuret kan undgå vissa situationer eller handlingar
Källa: carpecanishundcenter.se

14

0   1

ångest


Normaltillstånd inför en tenta och direkt efter.
Källa: farmis.se

Lägg till betydelsen av ångest
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< bokhandel nostalgi >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse