Betyder ASAT
Vad betyder ASAT? Här finner du 6 definitioner av ASAT. Du kan även lägga till betydelsen av ASAT själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASAT


synonymt med Aspartataminotransferas
Källa: fass.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASAT


REDIRECTAspartataminotransferas
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASAT


(Abbr) Aspartate aminotransferase, ett leverenzym. Förhöjda värden av ASAT ses vid många leversjukdomar, speciellt sådana som affekterar leverparenkymet. Förhöjda ASAT-värden ses också vid muskel- och hjärtsjukdomar, t.ex. akut hjärtinfarkt.
Källa: gastrolab.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASAT


aspartataminotransferas, enzym som deltar i kroppens aminosyraomsättning vars halt stiger vid cellsönderfall, t.ex. leverskada och hjärtinfarkt.
Källa: medicinskordbok.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASAT


Aspartaraminotransferas, ett enzym som kan mätas i blodet och ger en uppfattning om leverfunktionen.
Källa: barncancerfonden.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASAT


aspartataminotransferas, enzym som finns bland annat i levern och hjärtat, används som mått på leverfunktionen och som test av skada på hjärtmuskeln (vid hjärtinfarkt)
Källa: handboken.medibas.se

<< fältherre Ascites >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse