Betyder Akademisk kvart
Vad betyder Akademisk kvart? Här finner du 19 definitioner av Akademisk kvart. Du kan även lägga till betydelsen av Akademisk kvart själv

1

0   0

Akademisk kvart


är ett akademiskt tidsbegrepp som innebär att något i själva verket börjar en kvart efter utsatt tid. Fenomenet uppstod på den tiden när klockor var ovanliga hos studenter och domkyrkans ringni [..]
Källa: lu.se

2

0   0

Akademisk kvart


Om det inte uttryckligen står exempelvis 10.00 utan enbart klockan 10 börjar ofta föreläsningen 15 minuter efter tidsangivelsen. Fenomenet kallas "akademisk kvart". Kontrollera vad som gäller innan du tillämpar akademisk kvart. 
Källa: kau.se

3

0   0

Akademisk kvart


starte et kvarter senere end den officielt erklærede tid
Källa: dansk-og-svensk.dk

4

0   0

Akademisk kvart


Tillämpas inte vid Luleå tekniska universitet. Som kuriosa kan vi berätta att fenomenet "akademisk kvart" innebar att om det inte uttryckligen stod exempelvis 10.00 utan enbart kl [..]
Källa: ltu.se

5

0   0

Akademisk kvart


Gäller för en del föreläsningar och seminarier på nordiska universitet och högskolor. Med akademisk kvart menas kvarten mellan den utsatta tiden för en föreläsnings början, och den faktiska minut då den börjar. Står det kl 9 i schemat gäller i själva verket klockslaget 9.15. Fråga dock föreläsaren vad som gäller! Bruket uppkom n [..]
Källa: hig.se

6

0   0

Akademisk kvart


Gäller för en del föreläsningar och seminarier. Innebär att lektionen börjar kvart över utsatt tid. Står det kl 9 är det i själva verket 9.15. Fråga dock föreläsaren vad som gäller!
Källa: utbildning.gu.se

7

0   0

Akademisk kvart


Akademisk kvart (ak eller aq) används av nordiska universitet som kvarten mellan den i schema eller program utsatta tiden för en föreläsning eller lektions början och den faktiska minut då den v [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

Akademisk kvart


academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced
Källa: uhr.se

9

0   0

Akademisk kvart


På många universitet är det en gammal tradition att föreläsningen eller seminariet börjar en kvart efter utsatt tid. Denna tradition tillämpas på vissa kurser, men inte överallt. (Traditionen har sitt ursprung i den tid då lärare och studenter också bodde på området, och när då campusklockorna slog sina slag för heltimma, då tog d [..]
Källa: umu.se

10

0   0

Akademisk kvart


om en föreläsning enligt schemat börjar kl 8, så börjar den i den akademiska verkligheten kl 8.15. Står det däremot kl 8.00 så börjar den prick.
Källa: handels.gu.se

11

0   0

Akademisk kvart


Av gammal tradition brukar föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme.
Källa: datavetenskap.nu

12

0   0

Akademisk kvart


Uttrycket akademisk kvart är en kvarleva från den tiden då studenterna förlitade sig på kyrkklockans ljudande varje heltimme och för att studenterna skulle hinna till lektionen förlades lektionernas början således en kvart senare (s.k. enkelkvart). Denna sed följer en del lärare/lärosäten än idag. Om man vill att studenterna verkligen [..]
Källa: skh.nu

13

0   0

Akademisk kvart


Frasklass nominalfras ● den kvart som får förflyta efter utsatt tid innan en föreläsning börjar
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0   0

Akademisk kvart


Kvarten mellan den i schema eller program utsatta tiden för en föreläsning eller lektions början och den faktiska minut då den verkligen börjar. En föreläsning som är utsatt till exempel klockan 10 börjar på minuten klockan 10.15.
Källa: nollning.se

15

0   0

Akademisk kvart


När föreläsningar börjar en kvart senare än angiven tidpunkt. Notera att det inte är akademisk kvart på t.ex. labbar, tentor och en del aktiviteter under mottagningen.
Källa: f.kth.se

16

0   0

Akademisk kvart


om föreläsningstiden är anges som kl. 12 så läggs den akademiska kvarten till, vilket leder till att den egentligen börjar först 12:15. Däremot om den tiden anges som 12:00 så börjar föreläsningen på den exakta tiden utan akademiska kvarten.
Källa: pulterit.utu.fi

17

0   0

Akademisk kvart


En tradition på universitetet att undervisningen börjar en kvart efter hel timme. Tillämpas inte på Stockholms universitet. Traditionen började på den tiden då varje student inte hade en egen k [..]
Källa: science.su.se

18

0   0

Akademisk kvart


academic quarter (ak) "Akademisk kvart" innebär att om en föreläsning enligt schemat börjar kl. 8, så börjar den kl. 8.15. Står det däremot kl. 8.00 så börjar den prick. Fråga fö [..]
Källa: student.slu.se

19

0   0

Akademisk kvart


Innebär att studenten har 15 min extra på sig att anlända till undervisningen.
Källa: farmis.se

Lägg till betydelsen av Akademisk kvart
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Lösöreköp Amanuens >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse