Betyder Aktsamhetskrav
Vad betyder Aktsamhetskrav? Här finner du 6 definitioner av Aktsamhetskrav. Du kan även lägga till betydelsen av Aktsamhetskrav själv

1

0   0

Aktsamhetskrav


Aktsamhetskrav är speciella anvisningar som måste följas för att motverka stöld eller skada. Om du åsidosatt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned. Du kan alltså få minskad ersättnin [..]
Källa: trygghansa.se

2

0   0

Aktsamhetskrav


Aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter beskriver hur du ska bete dig för att en stöld/skada så långt som möjligt ska undvikas eller begränsas. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. Aktsamhetskrav kan t.ex. handla om att du ska låsa dörrarna till villan/lägenheten eller se till så att lednin [..]
Källa: if.se

3

0   0

Aktsamhetskrav


Finns i de flesta sakförsäkringar, t.ex. i hemförsäkringen. Om man inte följer dem kan försäkringsbolaget minska ersättningen eller helt neka ersättning.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

4

0   0

Aktsamhetskrav


Om den försäkrade missar att följa ett aktsamhetskrav kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt.
Källa: secure.folksam.se

5

0   0

Aktsamhetskrav


Finns i de flesta sakförsäkringar, t.ex. i hemförsäkringen. Om man inte följer dem, kan försäkringsbolaget minska ersättningen eller neka ersättning.
Källa: insuroo.se

6

0   0

Aktsamhetskrav


Försäkringsbolagens krav på aktsamhet för att ersättning ska medges. Dessa krav varierar beroende på vad försäkringen gäller och hur försäkringspraxis ser ut för denna egendom.
Källa: dokumera.se

Lägg till betydelsen av Aktsamhetskrav
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< varor Allriskförsäkring >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse