Betyder Akvifer
Vad betyder Akvifer? Här finner du 8 definitioner av Akvifer. Du kan även lägga till betydelsen av Akvifer själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


En i berg eller jord vattenförande formation som kan avge vatten i användbara volymer.
Källa: sgu.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


Ett lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genomsläppliga för att medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten.
Källa: vattenmyndigheterna.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


En geologisk bildning som har så stor lagringskapacitet och är så genomsläpplig att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifer kan det finnas ett eller flera grundvattenmagasin [..]
Källa: havochvatten.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


En akvifer är en geologisk bildning som lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifer kan det fin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


Geologisk bildning som är så genomsläpplig att grundvatten kan utvinnas ur den för praktiska ändamål Exempel på akvifer är grusavlagring som innehåller grundvatten.
Källa: nyteknik.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


Ett naturligt underjordiskt lager, ofta sand eller grus, som innehåller vatten.
Källa: miljoportalen.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


Grundvattenbärare
Källa: vkproffsen.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvifer


En geologisk bildning som har så stor lagringskapacitet och är så genomsläpplig att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifer kan det finnas ett eller flera grundvattenmagasin [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

<< Web 1.0 Berggrundsgeologi >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse