Betyder Alexitymi
Vad betyder Alexitymi? Här finner du 4 definitioner av Alexitymi. Du kan även lägga till betydelsen av Alexitymi själv

1

0   1

Alexitymi


Oförmåga att uppfatta och beskriva sina egna känslor.
Källa: fass.se

2

0   1

Alexitymi


svårighet att verbalisera känslor.
Källa: medicinskordbok.se

3

0   1

Alexitymi


benämning på människor som saknar förmåga att hitta ord för vad de känner och hur de har det, som saknar förmåga att använda fantasin
Källa: handboken.medibas.se

4

0   2

Alexitymi


Alexitymi innebär att den drabbade har svårt att identifiera och beskriva egna och andras känslor. Ordet myntades 1972 av Peter Sifneos från grekiskans prefix a ('icke'), lexis ('ord') samt thymus [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Alexitymi
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Aldosteron armhåla >>