Betyder Alternativ pensionslösning
Vad betyder Alternativ pensionslösning? Nedanför finner du betydelsen av Alternativ pensionslösning Du kan även lägga till betydelsen av Alternativ pensionslösning själv

1

0   1

Alternativ pensionslösning


Individuell tjänstepensionsförsäkring som ersätter hela eller delar av en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Den försäkrade måste exempelvis tjäna minst tio inkomstbasbelopp per år inom ITP avdelning 2 och minst 8,5 prisbasbelopp inom KAP-KL för att kunna välja en alternativ pensionslösning. Arbetsgivaren och den försäkrad [..]
Källa: maxm.se

Lägg till betydelsen av Alternativ pensionslösning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Allmän pension Arvsvinst >>