Betyder Alternativ pensionslösning
Vad betyder Alternativ pensionslösning? Nedanför finner du betydelsen av Alternativ pensionslösning Du kan även lägga till betydelsen av Alternativ pensionslösning själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Alternativ pensionslösning


Individuell tjänstepensionsförsäkring som ersätter hela eller delar av en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Den försäkrade måste exempelvis tjäna minst tio inkomstbasbelopp per år inom ITP avdelning 2 och minst 8,5 prisbasbelopp inom KAP-KL för att kunna välja en alternativ pensionslösning. Arbetsgivaren och den försäkrade måste vara över [..]
Källa: maxm.se (offline)
<< Allmän pension Arvsvinst >>