Betyder Anamnes
Vad betyder Anamnes? Här finner du 16 definitioner av Anamnes. Du kan även lägga till betydelsen av Anamnes själv

1

1   0

Anamnes


En patients sjukdomshistoria. Då patienten själv berättar för läkaren om vad han/hon söker vård för. Vilka symtom som sjukdomen uppvisar och när dessa symtom uppkom.
Källa: fass.se

2

1   0

Anamnes


För anamnes i medicinen se Sjukdomshistoria. Anamnes kommer av grekiskans ἀνάμνησις och betyder hågkomst. Inom kristen tro är det ett moment i nattvardsbönen i mässan, då Jesu lidande [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

1   0

Anamnes


Anamnes kan syfta på: Anamnes – en sammanställning av information av vikt för diagnostik och patientvård, se Sjukdomshistoria Anamnes (religion) – ett moment i nattvardsbönen i mässan
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Anamnes


sjukdomshistoria
Källa: alltomallergi.se

5

0   0

Anamnes


Patientens egen redogörelse för sjukdomens uppkomst och förlopp. Tagande av anamnes är sannolikt den viktigaste medicinska undersökningen. Anaplastisk
Källa: gastrolab.net

6

0   0

Anamnes


den redogörelse patienten gör till vårdgivaren om sin sjukdom, skada eller hälsa
Källa: davidaston.se

7

0   0

Anamnes


sjukdomshistoria, patientens beskrivning av sin sjukdom. Adj. anamnestisk.
Källa: medicinskordbok.se

8

0   0

Anamnes


Patientens egen redogörelse av sin sjukdom och dess förlopp.
Källa: breastfriends.se

9

0   0

Anamnes


Patienten berättar om sina symtom.
Källa: reumashop.se

10

0   0

Anamnes


Patientens egen berättelse om sin sjukdom - hur och när besvär uppstår
Källa: pah-forum.se

11

0   0

Anamnes


sjukdomshistoria
Källa: handboken.medibas.se

12

0   0

Anamnes


patientens sjukhistoria, dvs tidigare sjukdomar, eventuella ärftliga sjukdomar i släkten, sociala förhållanden, mat-, alkohol- och tobaksvanor m m.
Källa: parkinsonguiden.se

13

0   0

Anamnes


Sjukdomens förhistoria med patientens egen sjukdomsberättelse.
Källa: iecenter.se

14

0   0

Anamnes


Ordklass substantiv ● en sjukdoms historia
Källa: ordbok.mkforlag.com

15

0   0

Anamnes


Patientens egen redogörelse för sin sjukdom.
Källa: psykologi.ifokus.se

16

0   0

Anamnes


sjukhistoria
Källa: b2b.liber.se


Lägg till betydelsen av Anamnes
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Analgetisk bankrån >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse