Betyder Anastomos
Vad betyder Anastomos? Här finner du 8 definitioner av Anastomos. Du kan även lägga till betydelsen av Anastomos själv

1

1   0

Anastomos


Förbindelse mellan två hålrum, t ex mellan två delar i tarmkanalen. Kan vara naturlig eller anlagd genom operation.
Källa: fass.se

2

1   0

Anastomos


naturlig eller konstgjord förbindelse mellan t. ex två blodkärl eller två delar av tarmen
Källa: anatomin.se

3

1   0

Anastomos


Anastomos (munöppning, sammanflöde) är en naturlig eller konstlad öppen förbindelse mellan till exempel två blodkärl eller två tarmavsnitt; termen brukas även oriktigt om liknande förbindels [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

1   0

Anastomos


Konstgjord öppning mellan två organ, t.ex. mellan magsäcken och tunntarmen (se gastroenteroanastomos
Källa: gastrolab.net

5

1   0

Anastomos


förbindelse mellan hålorgan
Källa: handboken.medibas.se

6

1   0

Anastomos


förbindelse, t.ex. där ett blodkärl sytts in i ett annat
Källa: b2b.liber.se

7

0   0

Anastomos


förbindelse.
Källa: medicinskordbok.se

8

0   0

Anastomos


En av kirurgerna konstruerad skarv/ihopkoppling på tarmen. Kan vara mellan tunntarm-tunntarm, tunntarm-tjocktarm, tunntarm-ändtarm, tunntarm-analkanal, tjocktarm-tjocktarm eller tjocktarm-ändtarm.
Källa: jagharibd.se


Lägg till betydelsen av Anastomos
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< bankräkning Andningsdepression >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse