Betyder Andel riskbärande kapital
Vad betyder Andel riskbärande kapital? Här finner du 5 definitioner av Andel riskbärande kapital. Du kan även lägga till betydelsen av Andel riskbärande kapital själv

1

1   0

Andel riskbärande kapital


 Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder i procent av summa tillgångar.
Källa: ncc.se

2

1   0

Andel riskbärande kapital


Summan av eget kapital och uppskjuten skatt (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning.
Källa: se.readsoft.com

3

1   0

Andel riskbärande kapital


Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inklusive minoritet) dividerat med balansomslutningen.
Källa: partner.boliden.com

4

0   0

Andel riskbärande kapital


Se riskkapitalandel.
Källa: almi.se

5

0   0

Andel riskbärande kapital


Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.
Källa: nibe.com


Lägg till betydelsen av Andel riskbärande kapital
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Debt instrument Debt of interest >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse