Betyder Andningsinsufficiens
Vad betyder Andningsinsufficiens? Här finner du 3 definitioner av Andningsinsufficiens. Du kan även lägga till betydelsen av Andningsinsufficiens själv

1

1   0

Andningsinsufficiens


Oförmåga att upprätthålla normal syrekoncentration och avledning av koldioxid från blodet. Orsakas ofta av sjukdomar i andningsapparaten så som astma eller KOL. Kan även bero på att något fas [..]
Källa: fass.se

2

1   0

Andningsinsufficiens


Andningssvikt, andningsinsufficiens, respirationssvikt eller respiratorisk insufficiens innebär att koldioxid- och syrgashalten i blodet inte håller normala nivåer. Alla lungsjukdomar kan ge andnin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Andningsinsufficiens


nedsatt andningsförmåga.
Källa: medicinskordbok.se


Lägg till betydelsen av Andningsinsufficiens
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< barbar bardval >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse