Betyder Ansvarsfrihet
Vad betyder Ansvarsfrihet? Här finner du 20 definitioner av Ansvarsfrihet. Du kan även lägga till betydelsen av Ansvarsfrihet själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Bolagsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolaget för det gångna verksamhetsåret. Till grund för beslutet om ansvarsfrihet ligger styrelsens förvaltnings [..]
Källa: almi.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Bolagsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolag under det gångna verksamhetsåret. Det innebär att bolaget avstår från att göra anspråk på skadestånd mot [..]
Källa: finansportalen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Att aktieägarna vid bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året. Ansvarsfrihet innebär att aktieägarna avstår från möjligheten att begär [..]
Källa: verksamt.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


att aktieägarna vid bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året
Källa: bolagsverket.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Ansvarsfrihet – Ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer. Normalt beviljas de ansvariga ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden på årsmötet eller bolagsstämman.
Källa: internetjuridik.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Det innebär att me [..]
Källa: styrelseguiden.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer (organisationer). Normalt beviljas de ansvariga på årsmöte eller bolagsstämma ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsp [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Ett årsmöte beviljar styrelsen ansvarsfrihet om förvaltningen har skötts på rätt sätt.
Källa: itskolan.lo.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Godkänna styrelsens verksamhet i efterhand.
Källa: tjorn.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Vårmötet tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen. Att ge en styrelse ansvarsfrihet betyder att man förklarar att man inte tänker kräva styrelsen på ekonomisk eller annan ersättning för förluste [..]
Källa: forum.piratpartiet.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


På ordinarie föreningsstämma prövas frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. De kan nekas ansvarsfrihet om de skadat föreningen ekonomiskt och därför bli avkrävda skadestånd.
Källa: staren1.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


På ordinarie föreningsstämma prövas frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. De kan nekas ansvarsfrihet om de skadat föreningen ekonomiskt och därför bli avkrävda skadestånd.
Källa: porfyren.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Årsmötet godkänner styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och ekonomi under en viss period. Detta är ett beslut som årsmötet tar. Revisorerna bör i revisionsberättelse ge ett förslag till år [..]
Källa: krik.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


att aktieägarna vid bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året.
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Bolagsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolag under det gångna verksamhetsåret. Det innebär att bolaget avstår från att göra anspråk på skadestånd mot [..]
Källa: svaronline.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Vårmötet tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen. Att ge en styrelse ansvarsfrihet betyder att man förklarar att man inte tänker kräva styrelsen på ekonomisk eller annan ersättning för förluster partiet råkat ut för på grund av allvarligt slarv eller regelbrott från styrelsens sida. (Däremot behåller man rätten att kräva ersättning om det se [..]
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


En styrelse beviljas ansvarsfrihet av årsmötet sedan mötesdeltagarna tagit del av styrelsens och revisorernas berättelser och därefter haft tillfälle till en fri och öppen debatt i frågan. Ansvarsfrih [..]
Källa: motesmetoder.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Godkännande av styrelsens verksamhet för året som varit
Källa: brukshundklubben.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


På ordinarie föreningsstämma prövas frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. De kan nekas ansvarsfrihet om de skadat föreningen ekonomiskt och därför bli avkrävda skadestånd.
Källa: ellstorp.com

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsfrihet


Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och deras förvaltning under det aktuella räkenskapsåret, är något som bolagsstämman beslutar om. Till grund ligger förvaltningsberättelsen och revissionsberättelsen.
Källa: tks.nu (offline)

<< Informationsmaterial Krämbas >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse