Betyder Apportemission
Vad betyder Apportemission? Här finner du 12 definitioner av Apportemission. Du kan även lägga till betydelsen av Apportemission själv

1

1   0

Apportemission


En apportemission innebär att betalning för nyemitterade aktier i ett bolag erläggs med annan egendom (annan egendom sätts in i bolaget), apportegendomen, än kontanter. Apportegendomen kan i prin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

1   0

Apportemission


Ett aktiebolag kan ge ut nya aktier och erbjuda vissa personer/företag att köpa de nya aktierna genom att betala med andra tillgångar än pengar. En nyemission där betalningen för aktierna är an [..]
Källa: ekonomikurser.se

3

0   0

Apportemission


En emission som genomförs där bolaget får kapital i form av tillgångar istället för kontanter.
Källa: almi.se

4

0   0

Apportemission


En emission som genomförs där bolaget tillskjuts/överlåtes kapital i form av tillgångar (maskiner, utrustning) istället för kontanter.
Källa: finansportalen.se

5

0   0

Apportemission


När ett företag betalar genom att ge ut (nyemittera) egna aktier till säljaren.
Källa: aktiespararna.se

6

0   0

Apportemission


Nyemission genom betalning med apportegendom, dvs. annan egendom än kontanter Se apportegendom
Källa: verksamt.se

7

0   0

Apportemission


Nyemission där aktierna betalas på annat sätt än kontant (till exempel med aktier i annat bolag).
Källa: avanza.se

8

0   0

Apportemission


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se

9

0   0

Apportemission


Ordklass substantiv ● emission av aktier som betalas med annat än pengar; förekommer bland annat när ett företag köper ett nytt dotterbolag
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0   0

Apportemission


Tecknande av emitterade aktier genom betalning i egendom (apportegendom).
Källa: dokumera.se

11

0   0

Apportemission


nyemission av aktier som betalas med andra tillgångar än pengar, exempelvis vid uppköp där man betalar med egna aktier.
Källa: swedishbankers.se

12

0   0

Apportemission


Nyemission genom betalning med annan egendom än kontanter.
Källa: svaronline.se


Lägg till betydelsen av Apportemission
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Kvaddel Delat ansvar >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse