Betyder Arbetskraftskostnad
Vad betyder Arbetskraftskostnad? Här finner du 7 definitioner av Arbetskraftskostnad. Du kan även lägga till betydelsen av Arbetskraftskostnad själv

1

0   0

Arbetskraftskostnad


Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren förknippade med anställningen, till exempel arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter eller pensionsavgifter som regleras i lag eller kollektivavtal.
Källa: mi.se

2

0   0

Arbetskraftskostnad


Arbetskraftskostnad i en produktion mäts vanligen i valutan per timme och är lika med timlönen plus skatter och avgifter. Arbetskraftskostnaden är ofta den mest betydande delen av produktionskostnaden [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Arbetskraftskostnad


Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren som hör till anställningen och som utöver bruttolön vanligtvis innefattar arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionsavgifter.
Källa: svensktnaringsliv.se

4

0   0

Arbetskraftskostnad


 Kostnad för lön plus arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionsavsättningar.
Källa: arbetetsmarknad.se

5

0   0

Arbetskraftskostnad


Alla de kostnader som arbetskraften innebär för arbetsgivaren, t ex arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionsavgifter.
Källa: dokumera.se

6

0   0

Arbetskraftskostnad


Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren som hör till anställningen och som utöver bruttolön vanligtvis innefattar arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionsavgifter.
Källa: svenskhandel.se

7

0   1

Arbetskraftskostnad


Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren förknippade med anställningen, t ex arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter eller pensionsavgifter som regleras i lag eller avtal.
Källa: almega.se

Lägg till betydelsen av Arbetskraftskostnad
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Arbetskostnadsindex Arbetskraftsundersökningen >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse