Betyder Autosomal recessiv arvegang
Vad betyder Autosomal recessiv arvegang? Här finner du 2 definitioner av Autosomal recessiv arvegang. Du kan även lägga till betydelsen av Autosomal recessiv arvegang själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Autosomal recessiv arvegang


Når en sykdom har autosomal recessiv arvegang må det endrede genet arves fra begge foreldrene. Autosomal betyr ikke-kjønnsbunden arv. Recessiv betyr at et gen er 'vikende' i forhold til et annet, og må arves fra begge foreldre for å kunne uttrykkes.
Källa: kreftlex.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autosomal recessiv arvegang


Når en sykdom har autosomal recessiv arvegang må det endrede genet arves fra begge foreldrene. Autosomal betyr ikke-kjønnsbunden arv. Recessiv betyr at et gen er 'vikende' i forhold til et annet, og må arves fra begge foreldre for å kunne uttrykkes.
Källa: kreftlex.no (offline)
<< odlingsjord HALVTONE >>