Betyder Avkastningskurva
Vad betyder Avkastningskurva? Här finner du 12 definitioner av Avkastningskurva. Du kan även lägga till betydelsen av Avkastningskurva själv

1

2   0

Avkastningskurva


Ett diagram som visar beräknad avkastning på jämförbara placeringar med olika löptider. Till exempel en placering av likvida medel som har tre månaders bunden ränta och en som har 12 månade [..]
Källa: almi.se

2

0   0

Avkastningskurva


Grafisk framställning av beräknad effektiv avkastning på jämförbara värdepapper med olika löptider. Beskriver förhållandet mellan ränta och återstående löptid vid en viss tidpunkt. Kallas även Yieldkurva. 
Källa: riksbank.se

3

0   0

Avkastningskurva


Ett diagram som visar den beräknade avkastningen på värdepapper med olika löptider och som är jämförbara.
Källa: finansportalen.se

4

0   0

Avkastningskurva


Grafisk återgivning av den effektiva årsräntan för räntebärande värdepapper med olika löptider det vill säga från statsskuldväxlar till obligationer. Kurvan sammanfattar bilden av ränteläget på marknaden vid ett visst tillfälle.
Källa: www-1.danicapension.se

5

0   0

Avkastningskurva


En kurva som beskriver förhållandet mellan räntan eller avkastningen och löptiden vid en viss tidpunkt för skuldförbindelser med samma kreditrisk, men med olika förfallodagar. Avkastningskurvan [..]
Källa: generationeuro.eu

6

0   0

Avkastningskurva


Avkastningskurva är en grafisk framställning av avkastningar under en viss tidsperiod. Vanligast är att visa den förväntade avkastningen. Avkastningen eller rättare sagt räntan (eng. Yield of m [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Avkastningskurva


Ett diagram som visar den beräknade avkastningen på värdepapper med olika löptider och som är jämförbara.
Källa: svaronline.se

8

0   0

Avkastningskurva


Avkastningskurvan visar grafiskt sambandet mellan ränta och löptid på obligationer av samma slag, exempelvis svenska statsobligationer. En uppåtlutande avkastningskurva visar att räntan är högr [..]
Källa: swedbankrobur.se

9

0   0

Avkastningskurva


Kurva som bildas av marknadsräntor, för en och samma emittentkategori för olika löptider.
Källa: ap4.se

10

0   0

Avkastningskurva


Beräknad effektiv avkastning på jämförbara värdepapper med olika löptider. Avkastningskurvan är en grafisk presentation. Beskriver förhållandet mellan ränta och återstående löptid vid en [..]
Källa: jrsfonder.se

11

0   0

Avkastningskurva


En sammanbunden "kurva" som visar räntenoteringar för olika löptider. Avkastningskurvan kan ses som ett uttryck för marknadens framtida ränteförväntningar.
Källa: kommuninvest.se

12

0   1

Avkastningskurva


yield curve avknoppning
Källa: tools.effso.se


Lägg till betydelsen av Avkastningskurva
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Avista Bankgirot >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse