Betyder Avsiktsförklaring
Vad betyder Avsiktsförklaring? Här finner du 7 definitioner av Avsiktsförklaring. Du kan även lägga till betydelsen av Avsiktsförklaring själv

1

1   0

Avsiktsförklaring


Dokumentation av beslut om avsikt att överlämna information till e-arkiv Stockholm. Anm: Avsiktsförklaringen startar överlämnandeprocessen.
Källa: ssa.stockholm.se

2

0   0

Avsiktsförklaring


memorandum of understanding, letter of intent avsked
Källa: tools.effso.se

3

0   0

Avsiktsförklaring


Ett dokument som mellan parter syftar till att leda till ett avtal. Men upprättar ofta en avsiktsförklaring för att sammanfatta det man överens om innan ett avtal skrivs.
Källa: styrelseguiden.se

4

0   0

Avsiktsförklaring


En avsiktsförklaring (på engelska LOI, Letter of intent) är ett dokument som upprättas mellan parter för att skapa arbetsro och ramar för de kommande förhandlingar om ett slutligt avtal. Avsikt [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Avsiktsförklaring


Ordklass substantiv ● förberedande avtal, till exempel om sammangående mellan två företag
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0   0

Avsiktsförklaring


Ett avtal som i stora drag beskriver en intention om en framtida uppgörelse mellan två eller flera parter. Kallas även för Letter of Intent (LOI).
Källa: svca.episerverhosting.com

7

0   0

Avsiktsförklaring


Ett avtal som i stora drag beskriver en intention om en framtida uppgörelse mellan två eller flera parter. Kallas även för Letter of Intent, LOI.
Källa: humancapital.se


Lägg till betydelsen av Avsiktsförklaring
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Asynkron leverans Beståndsregister >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse