Betyder Avvisning
Vad betyder Avvisning? Här finner du 14 definitioner av Avvisning. Du kan även lägga till betydelsen av Avvisning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Ett ärende prövas inte på grund av formella skäl t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända [..]
Källa: domstol.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Avvisning – Avvisning är när ett ärende ej prövas på grund av formella skäl. Det kan exempelvis röra sig om att den klagande inte har klagorätt eller att denne vänt sig till fel instans.
Källa: internetjuridik.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Ett ärende prövas inte på grund av formella skäl t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända [..]
Källa: rattshjalp.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Avvisning, juridisk term, som har något olika innebörd inom processrätten, förvaltningsrätten och lufträtten.
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Avvisning, juridisk term, som har något olika innebörd inom processrätten, förvaltningsrätten och lufträtten.
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


fi Käännyttäminen en Refusal of entry
Källa: migri.fi (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Ett ärende prövas inte på grund av formella skäl t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända sig till.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Ett ärende prövas inte på grund av formella skäl t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända [..]
Källa: malmotingsratt.domstol.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Ett ärende prövas inte på grund av formella skäl t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända sig till.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


När ett ärende inte prövas på grund av formella skäl, t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända sig till.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Ordklass substantiv ● domstols vägran att ta upp ett mål ● beslut av polisen om att en utlänning inte får komma in i riket
Källa: ordbok.mkforlag.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


refusering
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Migrationsverkets avvisningsbeslut får normalt inte verkställas förrän de vunnit laga kraft.
Källa: rfs.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avvisning


Beslut som innebär att en utlänsk person avlägsnas från landet.
Källa: alltomjuridik.se

<< Avkunna Belastningsregister >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse