Betyder BNP. Bruttonationalprodukt.
Vad betyder BNP. Bruttonationalprodukt.? Nedanför finner du betydelsen av BNP. Bruttonationalprodukt. Du kan även lägga till betydelsen av BNP. Bruttonationalprodukt. själv

1

0   0

BNP. Bruttonationalprodukt.


Det samlade värdet av varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.
Källa: sjoklar.se

Lägg till betydelsen av BNP. Bruttonationalprodukt.
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< BNI. Bruttonationalinkomst. Bortfraktare >>