Betyder Balanskonton
Vad betyder Balanskonton? Här finner du 4 definitioner av Balanskonton. Du kan även lägga till betydelsen av Balanskonton själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balanskonton


Konton som bolagets tillgångar, eget kapital och skulder bokförs på.
Källa: almi.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balanskonton


De konton som visar tillgångar eller skulder.
Källa: dokumera.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balanskonton


Alla konton som beskriver Tillgångar eller Skulder är balanskonton - övriga konton är s.k. resultatkonton. Om man följer den s.k BAS-kontoplanen har alla balanskonton ett kontonummer som är lägre än 3 [..]
Källa: unicell.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balanskonton


Balanskonton är dom konton som i bokföringen visar bolagets tillgångar, skulder och eget kapital. Balanskontona ligger i grupperna 10 (tillgångar) och 20 (skulder).
Källa: tks.nu (offline)

<< Balanserad vinst Balansomslutning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse