Betyder Bergskollegium
Vad betyder Bergskollegium? Här finner du 7 definitioner av Bergskollegium. Du kan även lägga till betydelsen av Bergskollegium själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bergskollegium


Bergskollegium var ett centralt ämbetsverk i Sverige som fungerade åren 1637–1857 (fram till 1649 under namnet Generalbergsamtet, även kallat Bergsämbetet) med uppgift att leda och kontrollera gruvnär [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bergskollegium


Kategori:Svenska ämbetsverk
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bergskollegium


A department called Bergskollegium handled the Government control of the mining industry. This department has had different names throughout the centuries but the name Bergskollegium was used from 1744.
Källa: algonet.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bergskollegium


Centralt ämbetsverk 1637-1857, som handhade frågor rörande gruvdrift och bergsbruk och fram till 1828 även överdomstol i mål rörande bergverken.
Källa: uttersberg.net (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bergskollegium


Ett centralt ämbetsverk i Sverige som fanns mellan 1637-1857. Det ledde och kontrollerade gruvnäringen och metallförädlingen. Det var kronans ämbetsverk över bergsmännen. Det utfärdade bergsprivilegier till bergslag och privilegiebrev till järnverk och hammare.
Källa: arkivcentrumnord.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bergskollegium


Ämbetsverk, upprättat 1637 under namnet Generalbergsamtet (till 1649), chefsmyndighet för bergshanteringen. Upplöstes 1857 då bergsprivilegierna avskaffades. Uppgiften övertogs 1858 av Kommerskollegiu [..]
Källa: filipstadsbergslag.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bergskollegium


A department called Bergskollegium handled the Government control of the mining industry. This department has had different names throughout the centuries but the name Bergskollegium was used from 1744.
Källa: algonet.se (offline)

<< Diorit Collegium medicum >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse