Betyder Bioenergi
Vad betyder Bioenergi? Här finner du 11 definitioner av Bioenergi. Du kan även lägga till betydelsen av Bioenergi själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


 Energi som frigjøres ved omforming av biomasse. Bioenergi finnes i fast, flytende og gassform. Energi fra den biologiske (ikke-fossile) fraksjonen av avfall regnes også som bioenergi.  Biomasse
Källa: fornybar.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


Bioenergi är sådan energi som kan utvinnas från biologiskt material, till exempel direkt genom förbränning av ved eller organiskt avfall, eller indirekt genom utnyttjande av biogas (se nedan) från röt [..]
Källa: vgregion.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


Biobränslen är de förnybara bränslen som är producerade av biomassa, det vill säga organismer som bildades och slutade leva för en kort tid sedan. Energin i biobränslena kallas bioenergi och är kemisk [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


Olika typer av förnyelsebart organiskt material som används för framställning av energi, exempelvis ved, biogas och etanol. I och med att det fossila bränslet beräknas ta slut behövs nya former av ene [..]
Källa: urbanutveckling.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


bioenergy
Källa: uhr.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


Bioenergi är sådan energi som kan utvinnas från biobränslen, till exempel genom förbränning av ved eller organiskt avfall, eller genom utnyttjande av biogas och etanol.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


(bark) Bioenergi omfattar all användning av biomassa som energikälla. Materialet omvandlas vanligtvis till pellets för användning i kraftvärmeverk där det blir elenergi eller värme­energi. Se sidan Trä är ett hållbart byggmaterial och Från timmer till planka.
Källa: svenskttra.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


Den energi som utvinns direkt eller indirekt av biologiskt material. Direkt utvinning är biobränslen som ved och flis. Indirekt utvinning av bioenergi är exempelvis jäsning till etanol och metangas. [..]
Källa: miljoportalen.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


Ordklass substantiv ● energi utvunnen ur biomassa
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


från förnybara bränslen, t ex ved, flis, halm. Se biobränslen
Källa: vontroil.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bioenergi


 Energi som frigjøres ved omforming av biomasse. Bioenergi finnes i fast, flytende og gassform. Energi fra den biologiske (ikke-fossile) fraksjonen av avfall regnes også som bioenergi.  Biomasse
Källa: fornybar.no

<< noen Brennverdi >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse