Betyder Bt-gröda
Vad betyder Bt-gröda? Här finner du 2 definitioner av Bt-gröda. Du kan även lägga till betydelsen av Bt-gröda själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bt-gröda


Insektsresistent gröda som tillförts en eller flera cry-gener isolerade från jordbakterien Bacillus thuringensis.
Källa: genteknik.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bt-gröda


Insektsresistent gröda som tillförts en eller flera cry-gener isolerade från jordbakterien Bacillus thuringensis.
Källa: nvb10.se
<< Biobank Budbärar-RNA >>