Betyder Bullerzon Bromma
Vad betyder Bullerzon Bromma? Nedanför finner du betydelsen av Bullerzon Bromma Du kan även lägga till betydelsen av Bullerzon Bromma själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bullerzon Bromma


I området runt Bromma flygplats gäller bullergränser enligt ett statligt koncessionsbeslut från 1980 för det s k trafikfall 4, som visar utbredningen för bullernivåerna 55, 60 och 65 dB (A). Inom dessa gränser gäller vissa inskränkningar av nybyggnadsrätten.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)
<< Boverkets konstruktionsregler BKR Bygglagstiftning >>