Betyder Bygglagstiftning
Vad betyder Bygglagstiftning? Nedanför finner du betydelsen av Bygglagstiftning Du kan även lägga till betydelsen av Bygglagstiftning själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bygglagstiftning


I svensk lagstiftning regleras planering och bygglov i huvudsak i plan- och bygglagen, PBL, medan byggnaders tekniska utformning i huvudsak styrs av byggnadsverkslagen, BVL, samt av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsregler, BKR. Dessutom styrs byggandet även av lagar som miljöbalken, kulturminneslagen m fl.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)
<< Bullerzon Bromma Byggnadsordning >>