Betyder Delningstal
Vad betyder Delningstal? Här finner du 3 definitioner av Delningstal. Du kan även lägga till betydelsen av Delningstal själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Delningstal


Tal som speglar den beräknade återstående livslängden från och med pensioneringstillfället samt den antagna framtida räntan. Delningstalet används för att beräkna den årliga pensionen. I systemen för inkomstpension och tilläggspension är den antagna framtida räntan, i lag, fastslagen till 1,6 procent. Pensionsbehållningen eller försäkringskapitalet [..]
Källa: maxm.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Delningstal


För att beräkna din årliga pension fastställs ett delningstal. Ditt pensionskapital delas med delningstalet för att få fram hur stor pension du kommer att få ut under året. Delningstalet baseras på livslängdsantagandet och en antagen framtida ränta.   För den allmänna pensionen är det Pensionsmyndigheten som beräknar delningstalet. Inom tjänstepens [..]
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Delningstal


För att beräkna din årliga pension fastställs ett delningstal. Ditt pensionskapital delas med delningstalet för att få fram hur stor pension du kommer att få ut under året. Delningstalet baseras på livslängdsantagandet och en antagen framtida ränta. För den allmänna pensionen är det Pensionsmyndigheten som beräknar delningstalet. Inom tjänstepensio [..]
Källa: collectum.se (offline)

<< Defaultfond Efterlevande >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse