Betyder Deltagarkultur
Vad betyder Deltagarkultur? Här finner du 3 definitioner av Deltagarkultur. Du kan även lägga till betydelsen av Deltagarkultur själv

1

0   0

Deltagarkultur


Deltagarkultur är ett samlingsbegrepp för kulturformer och medier som förutsätter aktivt samskapande av samtliga inblandade. Publikdeltagande är ett liknande begrepp som introducerats av James Lu [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Deltagarkultur


Kulturformer där man deltar och har möjlighet att handla och därför blir medskapare. I motsats till åskådarkultur, där publiken är betraktare och saknar handlingsrum. Exempel på deltagarkultu [..]
Källa: lajvkonvent.se

3

0   0

Deltagarkultur


Kulturformer där man deltar och har möjlighet att handla och därför blir medskapare. I motsats till åskådarkultur, där publiken är betraktare och saknar handlingsrum. Exempel på deltagarkultu [..]
Källa: inlajv.se


Lägg till betydelsen av Deltagarkultur
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Demokratur Täby is >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse