Betyder Eklampsi
Vad betyder Eklampsi? Här finner du 7 definitioner av Eklampsi. Du kan även lägga till betydelsen av Eklampsi själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Eklampsi


Krampanfall som oftast inträffar före, under eller strax efter en förlossning. Tillståndet karakteriseras av kramper, medvetslöshet, förhöjt blodtryck och ibland hjärnblödningar. Eklampsi uppkommer of [..]
Källa: fass.se

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Eklampsi


Graviditetskramp (eklampsi) är kramp- och/eller komaanfall hos gravida kvinnor med havandeskapsförgiftning (preeklampsi). Det är ej helt klarlagt hur eklampsi uppkommer trots mycket forskning på områd [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Eklampsi


tillstånd vid graviditet och förlossning med bl.a. kramp, medvetslöshet, högt blodtryck och ibland svår rubbning av koagulation, njur- och leverfunktion.
Källa: medicinskordbok.se

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Eklampsi


krampanfall med medvetslöshet, komplikation som kan uppstå vid graviditet
Källa: handboken.medibas.se

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Eklampsi


Ordklass substantiv ● krampanfall, speciellt graviditetskramp
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Eklampsi


kramper hos kvinnan på grund av preeklampsi
Källa: sahlgrenska.se

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Eklampsi


Svår , ihållande, smärtsam,
Ökande muskelstark Kramp !
Nedre extemiteter, främst Vader,
underben.
Buk, Bål o bröstkorg mot Ventrikeln !
Anonym - 19 januari 2022

<< korus korvätare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse