Betyder Elcertifikatsavgift
Vad betyder Elcertifikatsavgift? Här finner du 2 definitioner av Elcertifikatsavgift. Du kan även lägga till betydelsen av Elcertifikatsavgift själv

1

0   0

Elcertifikatsavgift


Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhande [..]
Källa: energimarknadsbyran.se

2

0   0

Elcertifikatsavgift


Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elbolag för att gynna utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elbolagen.
Källa: nordicgreen.se

Lägg till betydelsen av Elcertifikatsavgift
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Elberedskapsavgift Elhandel >>