Betyder Elkostnad
Vad betyder Elkostnad? Här finner du 2 definitioner av Elkostnad. Du kan även lägga till betydelsen av Elkostnad själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elkostnad


Den kostnad du måste betala för den el du förbrukar under en viss period. Kostnaden är produkten av ditt aktuella elpris och antal kWh el du har förbrukat.
Källa: folkel.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elkostnad


Elpris + nätavgift + skatter + moms, det vill säga den totala kostnaden för elen.
Källa: nenet.se (offline)
<< Elbörsen Elleveransen >>