Betyder Energideklaration
Vad betyder Energideklaration? Här finner du 13 definitioner av Energideklaration. Du kan även lägga till betydelsen av Energideklaration själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Beskriver en byggnads energianvändning och redogör för hur man kan spara energi i byggnaden. Från och med januari 2009 är man som villaägare skyldig att energideklarera sin bostad vid försäljning.
Källa: energimyndigheten.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


En kartläggning och dokumentation av en byggnads  energianvändning kartläggs och dokumenteras. Enligt EU-direktiv skall samtliga byggnader med nyttjanderätt, som bostadsrättsföreningar, upprätta en en [..]
Källa: styrelseguiden.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Energideklaration är en obligatorisk konsumentmärkning på allt fler hushållsapparater som kylskåp, tvättmaskiner med flera. En etikett på maskinen ska visa dess energiförbrukning, bullernivå med mera. [..]
Källa: vgregion.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Energideklaration innebär att en byggnads energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras. I Sverige gäller att enligt svensk lag, baserat på ett EG-direktiv, ska alla byggnader med vis [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Vilka hus ska deklareras när? Vad ska deklarationen innehålla? Vem ansvarar för vad? Vilka byggnader ska energideklareras? De allra flesta byggnader, från enbostadshus och större, ska energideklareras [..]
Källa: nacka.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Lagstadgad deklaration av en fastighets energianvändning i syfte att främja energibesparande åtgärder.
Källa: sbc.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Beskriver en byggnads energianvändning och redogör för hur man kan spara energi i byggnaden. Från och med januari 2009 är man som villaägare skyldig att energideklarera sin bostad vid försäljning.
Källa: ovikenergi.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Om lag på energideklaration av alla fastigheter, för villor gäller krav vid försäljning. http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/
Källa: varmepumpsforum.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Byggnadens ägare ska utse en oberoende expert, som gör en besiktning. Med utgångspunkt från besiktningen upprättar experten en energideklaration, som är giltig i tio år. Experten ska sända deklarationen digitalt till Boverket. Byggnadens ägare ska anslå deklarationen synligt för boende och besökande. Energideklarationen är ett verktyg för att minsk [..]
Källa: titania.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


En kartläggning över en byggnads energianvändning. Genom en sådan deklaration ges möjlighet att göra jämförelser med liknande byggnader.
Källa: byggingenjorsbyran.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Beskriver en byggnads energianvändning och redogör för hur man kan spara energi i byggnaden. Från och med januari 2009 är man som villaägare skyldig att energideklarera sin bostad vid försäljning.
Källa: nenet.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


En energideklaration beskriver hur effektiv en byggnad är ur energisynpunkt och hur energiprestandan förhåller sig till liknande byggnader. Dessutom ges förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången utan att inomhusklimatet försämras.
Källa: fastighetsplatsen.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Energideklaration


Energideklaration innebär att en byggnads energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras. En energideklaration måste upprättas vid en överlåtelse av bostadshuset på en fastighet, alltså ej lägenhet, som inte är äldre än 10 år.
Källa: botillbo.se (offline)

<< Energianvändning Energikalkyl >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse