Betyder Förädlingsvärde
Vad betyder Förädlingsvärde? Här finner du 11 definitioner av Förädlingsvärde. Du kan även lägga till betydelsen av Förädlingsvärde själv

1

2   1

Förädlingsvärde


Det mervärde som varor och material får genom att bearbetas i företaget. Produktionens försäljningsvärde minus värdet av det man köpt utifrån (råvaror, halvfabrikat, energi osv)
Källa: kursnavet.se

2

1   1

Förädlingsvärde


Värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som utnyttjats.
Källa: finansportalen.se

3

1   1

Förädlingsvärde


En sektors/branschs förädlingsvärde utgörs av värdet av de varor och tjänster sektorn/branschen producerar minus dess insatsförbrukning, det vill säga värdet av de tjänster, råvaror, halvfa [..]
Källa: konj.se

4

0   1

Förädlingsvärde


Summan av rörelseresultat före avskrivningar plus totala arbetskraftskostnader. Förädlingsvärdet motsvaras av ett slags mervärde som skapas i rörelsen. Förädlingsvärdet anger bättre än [..]
Källa: almi.se

5

0   1

Förädlingsvärde


Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. Det brukar även uttryckas som företagens bidrag till bruttonationalprodukten (BNP). Värdet av ett fö [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   1

Förädlingsvärde


Definition nettot mellan värdet av produktionen av en vara eller tjänst och värdet av den förbrukning som går åt för denna produktion Förklaring Genom summering kan man beräkna förädlingsvärdet för en hel sektor, region eller nation. Summan av alla förädlingsvärden plus nettot av produktskatter eller subventioner plus ev. oförd [..]
Källa: scb.se

7

0   1

Förädlingsvärde


Försäljningsvärde av ett företags produktion minus kostnaderna för inköp av till exempel råvaror, bränsle och halvfabrikat.
Källa: skolwebben.org

8

0   1

Förädlingsvärde


Värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts.
Källa: avanza.se

9

0   1

Förädlingsvärde


Företagets totala intäkter minskade med kostnaderna för inköp av råmaterial, halvfabrikat, drivmedel, energi, maskiner och utrustning etc.
Källa: planguide.se

10

0   1

Förädlingsvärde


Värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som utnyttjats.
Källa: svaronline.se

11

0   1

Förädlingsvärde


Value added
Källa: boardy.se

Lägg till betydelsen av Förädlingsvärde
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Fodran Paramagnetisk >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse