Betyder Fonder
Vad betyder Fonder? Här finner du 5 definitioner av Fonder. Du kan även lägga till betydelsen av Fonder själv

1

0   1

Fonder


Kapital som bolaget har avsatt för ett särskilt ändamål eller undantagits från omedelbar förbrukning, fonderats. Aktiebolags balansräkning kan innehålla både bunden reservfond och frivilli [..]
Källa: almi.se

2

0   1

Fonder


En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare. Portföljen kan bestå av olika typer av [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   1

Fonder


En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare. Portföljen kan bestå av olika typer av [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   1

Fonder


En fond består av aktier, obligationer eller både och. Fördelen med att spara i en fond är att du sprider ut risken oavsett om du sparar i en aktiefond, obligationsfond eller blandfond. En aktiefo [..]
Källa: easycredit.se

5

0   1

Fonder


I stället för aktier kan man köpa in sig i olika fonder som i sin tur handlar med många aktier. Dina pengar är lite tryggare än om du köper enskilda aktieposter själv.
Källa: takontroll.nu

Lägg till betydelsen av Fonder
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Paramagnetisk AKTIER & BÖRS >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse