Betyder Garantitillägg
Vad betyder Garantitillägg? Här finner du 6 definitioner av Garantitillägg. Du kan även lägga till betydelsen av Garantitillägg själv

1

1   0

Garantitillägg


Garantitillägg är en del av garantipensionen för dig som är född mellan 1938 och 1953 och den garanterar att du inte kommer att få mindre pension än vad du tjänat in till enligt det gamla pensionssystemet. Garantitillägget utgör mellanskillnaden.
Källa: pensionsguide.se

2

0   0

Garantitillägg


Belopp som kan höja tilläggspensionen för att garantera att ingen i mellangenerationen får lägre pension än vad de tjänat in till och med 1994 i ATP-systemet. Den regel som styr garantitilläggen benämns garantiregeln.
Källa: maxm.se

3

0   0

Garantitillägg


Gjort en pensinosprognos men såg inget garantitillägg,var ser man det? Är född 31 juli
peter andersson - 22 december 2016

4

0   0

Garantitillägg


För dig som är född mellan 1938 - 1954. Betalas ut från 65-års ålder. Garanterar att din inkomstpension inte blir lägre än den tilläggspension som du har tjänat in t.o.m. 1994.
Källa: livbojen.eu

5

0   0

Garantitillägg


Är du född 1938-1953 (den så kallade mellangenerationen) är du garanterad att inte få mindre pension än du har tjänat in i ATP-systemet fram till och med 1994. Om din pension beräknad helt enligt de nya reglerna blir lägre, betalas mellanskillnaden ut som garantitillägg.
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

6

0   0

Garantitillägg


Är du född 1938-1953 (den så kallade mellangenerationen) är du garanterad att inte få mindre pension än du har tjänat in i ATP-systemet fram till och med 1994. Om din pension beräknad helt enligt de nya reglerna blir lägre, betalas mellanskillnaden ut som garantitillägg.
Källa: collectum.se

Lägg till betydelsen av Garantitillägg
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Garantiregeln Generationsfond >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse