Betyder Genusforskning
Vad betyder Genusforskning? Här finner du 6 definitioner av Genusforskning. Du kan även lägga till betydelsen av Genusforskning själv

1

0   0

Genusforskning


(eller genusvetenskap) är den vetenskapliga forskningsdisciplin som studerar hur kön tillsammans med klass, etnicitet och sexualitet fungerar som en strukturerande grund i samhället (från kursbeskrivning av genusvetenskap vid Lunds universitet).
Källa: lansstyrelsen.se

2

0   0

Genusforskning


Genusforskning är ett relativt nytt forskningsområde, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt i betydelsen sociala och kulturella konstruktioner, sätts i fokus. Benämningen används sedan mitten av 1990-talet även forskningspolitiskt och har med tiden ersatt benämningar som kvinno- och jämställdhetsforskning. [..]
Källa: genus.se

3

0   0

Genusforskning


Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet ell [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Genusforskning


Nordisk institutt for kunnskap om kjønn NIKK
Källa: abo.fi

5

0   0

Genusforskning


Genusforskningen är ofta tvärvetenskaplig, med begreppet genus i fokus. Benämningen används sedan mitten av 1990-talet även i forskningspolitiska sammanhang och har med tiden ersatt benämningar som kvinno- och jämställdhetsforskning. Genusforskningen tar sin utgångspunkt i maktförhållandet mellan könen och undersöker kvinnors och mäns [..]
Källa: jamstall.nu

6

0   0

Genusforskning


Genusvetenskap, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där begreppet genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, strukturerar problem och inriktning.
Källa: euroquality.se

Lägg till betydelsen av Genusforskning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< vulnus Genussystem >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse