Betyder Induktion
Vad betyder Induktion? Här finner du 18 definitioner av Induktion. Du kan även lägga till betydelsen av Induktion själv

1

0   0

Induktion


När ett kroppseget ämne, t.ex. ett enzym, produceras i högre grad än vanligt. Detta kan orsakas av kroppsfrämmande ämnen, som läkemedel. Läs mer om induktion av enzymer i FASS läkarbok
Källa: fass.se

2

0   0

Induktion


Igångsättning av förlossning
Källa: blimamma.se

3

0   0

Induktion


Den egenskap som skapas i en elektrisk ledning när den utsätts för ett varierande magnetfält. Med induktion kommer värmen så snart du skruvar upp den och försvinner igen så snart du skruvar ned den, p [..]
Källa: thorn.se

4

0   0

Induktion


Induktion kan syfta på: Induktion (filosofi) – ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter Matematisk induktion – en bevismetod inom matematiken Elektromagnetisk induktion [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Induktion


Induktion är ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. Utifrån ett antal händelser inducerar man en sannolik slutsats. Ett exempel: "Solen har gått upp va [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Induktion


Induktion inom medicin och cellbiologi innebär att det sker en uppreglering av enzym genom att en viss substans tillförs. Enzym kan induceras på många sätt, exempelvis genom receptorer på cellmembrane [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Induktion


Induktion innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om ett magnetfält genom ledningsslingan varierar. Detta fenomen nyttjas i exempelvis, mikrofoner och i elektriska ge [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

Induktion


Matematisk induktion är en matematisk teknik för att bevisa påståenden som på något sätt har med de positiva heltalen att göra. Tekniken kan även tillämpas på de matematiska objekt som är vidareutveck [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

Induktion


induktans, inom anestesiologi term för påbörjad anestesi.
Källa: medicinskordbok.se

10

0   0

Induktion


Fenomen som innebär att spänning (2) alstras i en ledare eller en strömkrets på grund av ändring av ett elektriskt eller magnetiskt fältStorhet som anger flödestäthet i magnetiskt fält
Källa: nyteknik.se

11

0   0

Induktion


Värmen alstras direkt i det kärl som skall hettas upp. Klara fördelar med tekniken är effektiv energiförbrukning samt snabb och exakt temperaturreglering. Eftersom tekniken värmer kastrullen inte hällen kan du snabbt och enkelt torka bort spill eller överkok utan att behöva vänta på att hällen svalnat. På en induktionshäll fungerar kokkärl med magn [..]
Källa: whirlpool.se

12

0   0

Induktion


framkallande, igångsättning
Källa: handboken.medibas.se

13

0   0

Induktion


  Vetenskapens arbetssätt att från de enskilda fallen sluta till allmänna lagar eller förhållanden. Motsats: deduktion. (KOV 5.17.8)
Källa: laurency.com

14

0   0

Induktion


Induktion är ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter. Utifrån ett antal händelser inducerar man en slutsats. Ett exempel: "Solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer den att gå upp imorgon också". Även om man utgår från att erfarenheterna är sanna är en slutsats baserad på induktion inte nödvän [..]
Källa: skh.nu

15

0   0

Induktion


Ordklass substantiv ● tankemetod varigenom man når fram till allmänna principer från enskilda iakttagelser ● alstring av elektrisk spänning i en ledning genom ändring av omgivande magnetfält
Källa: ordbok.mkforlag.com

16

0   0

Induktion


igångsättning av förlossning
Källa: sahlgrenska.se

17

0   0

Induktion


härleda slutsatser från empiriska erfarenheter .
Källa: tavar.wordpress.com

18

0   0

Induktion


Härledning av det allmänna ur det enskilda, metod för sannolikhetsbevisning.
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av Induktion
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Indolpositiv Induration >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse