Betyder Java Spaces
Vad betyder Java Spaces? Här finner du 2 definitioner av Java Spaces. Du kan även lägga till betydelsen av Java Spaces själv

1

0   0

Java Spaces


Tillhandahåller distribuerad persistence och datautbyte för Java kod.
Källa: noren.nu

2

0   2

Java Spaces


render-triggers:
#- playermove
#- playerjoin
- blockplaced
- blockbreak
- leavesdecay
- blockburn
- chunkgenerated
- blockformed
- blockfaded
- blockspread
- pistonmoved
- explosion
#- blockfromto
#- blockphysics
- structuregrow
- blockgrow
Anonym - 16 mars 2016

Lägg till betydelsen av Java Spaces
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Java Safe 510-gänga >>