Betyder Kollektivavtal
Vad betyder Kollektivavtal? Här finner du 33 definitioner av Kollektivavtal. Du kan även lägga till betydelsen av Kollektivavtal själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation om vilka villkor som ska gälla för exempelvis löner och anställningsvillkor. Ett enskilt företag kan vara part, men inte en enskild anställd som m [..]
Källa: verksamt.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Skriftligt avtal som träffas mellan facklig organisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare om löner och allmänna anställningsvillkor.
Källa: ofr.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Kollektivavtal – Kollektivavtal  är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.
Källa: internetjuridik.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation. Avtalet reglerar anställningsvillkor för arbetstagare, eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgiva [..]
Källa: mi.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


collective bargaining agreement, union contract kolli
Källa: tools.effso.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett skriftligt avtal mellan Unionen och ett arbetsgivarförbund som gäller på alla företag och tjänstemännen inom det aktuella avtalsområdet. Omfattar ofta situationen som anställd: lönehöjningar, arbe [..]
Källa: unionen.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


överenskommelse mellan facklig organisation och arbetsgivare om avtal som gäller för hela den fackanslutna arbetsstyrkan.
Källa: lartecken.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollekt [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Överenskommelse för en grupp av anställda, kan t.ex. gälla en arbetsplats (lokalt avtal) eller hel bransch (riksavtal). Kollektivavtalet reglerar vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla.
Källa: itskolan.lo.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor.
Källa: svensktnaringsliv.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Överenskommelse för en grupp av anställda, kan t.ex. gälla en arbetsplats (lokalt avtal) eller hel bransch (riksavtal). Kollektivavtalet reglerar vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare eller förening av arbetsgivare och fackförening, fackförbund eller annan liknande förening av arbetstagare om löne- och anställningsvillkor.
Källa: dik.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation (fackförbund) och arbetsgivarorganisation, eller arbetstagarorganisation och arbetsgivare. Saker som kan regleras i ett kollektivavtal kan du se här.
Källa: denfulahunden.wordpress.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


 Juridiskt bindande överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation som anger löner och anställningsvillkor.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och facklig organisation om anställningsvillkor eller om förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett kollektivavtal kan ersätta eller komplettera bestämmelser i LAS.
Källa: saco.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Avtal som sluts mellan arbetsgivar-och arbetstagarorganisation. Avtalsför-säkringarna regleras i kollektivavtal.
Källa: insuroo.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett skriftligt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor som träffats mellan en facklig organisation och en arbetsgivare eller ett arbetsgivareförbund. Kollektivavtalet ger samtliga anställda, o [..]
Källa: alecta.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Avtal om löner och andra anställningsvillkor som träffas mellan arbetsgivarna eller deras organisationer och de anställdas fackliga organisationer.
Källa: skolwebben.org (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Överenskommelse mellan fack och arbetsgivare där man reglerar vilka arbetsvillkor som ska gälla. Ett hängavtal är ett avtal som tecknas direkt med en arbetsgivare som inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation. Arbetsgivaren och ett fackförbund kommer överens om att det förbundets centrala avtal ska gälla.
Källa: ung.lo.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om dina villkor på jobbet, bland annat  löner och anställningsvillkor. Kollektivavtalen bestämmer "grunden" för vad som ska gälla och ger utrymme för individuella avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. De kollektivavtalade försäkringarna är en del av kollektivatale [..]
Källa: afaforsakring.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Förhållandet mellan företaget och de anställda regleras normalt genom kollektivavtal och tillämpas både på organiserade och icke organiserade arbetstagare.
Källa: bemanningsforetagen.se (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Avtal som bestämmer lön, arbetstider och liknande mellan arbetsgivare och fackförbund.
Källa: innovationonline.se (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst reglerat i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).
Källa: almega.se (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation. Kollektivavtal gäller löner och andra arbetsvillkor och är bindande för avtalsperioden. FTF tecknar kollektivavtal med två arbetsgivarorganisationer: FAO och KFO.
Källa: ftf.se (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation. Avtalet reglerar löner, anställningsvillkor och/eller andra förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Källa: vaxjo.se (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ordklass substantiv ● överesnkommelse mellan facklig organisation och arbetsgivare om anställningsvillkor (ursprungligen i motsats till enskilda överenskommelser)
Källa: ordbok.mkforlag.com

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation (fackförbund) om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivar [..]
Källa: helpforsakring.se

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektiv [..]
Källa: dokumera.se

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


är ett skriftligt avtal om löner och andra anställningsvillkor som träffas mellan arbetsgivarorganisation och facklig organisation.
Källa: swedishbankers.se (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Ett skriftligt arbetsavtal mellan å ena sidan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och å andra sidan arbetstagarorganisation. Avtalet skall innehålla villkor för anställningen eller förhållandet [..]
Källa: svaronline.se

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


En skriftlig överenskommelse mellan en arbetsgivare eller arbetsgivareorganisation och ett fackförbund. Avtalet reglerar löner och anställningsvillkor och övriga förhållandena på arbetsplatsen, till e [..]
Källa: finansforbundet.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Tarifvertrag
Källa: pegasus-translations.com

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kollektivavtal


Skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor.
Källa: svenskhandel.se (offline)

<< Know-how Kommanditdelägare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse