Betyder Korsresistens
Vad betyder Korsresistens? Nedanför finner du betydelsen av Korsresistens Du kan även lägga till betydelsen av Korsresistens själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Korsresistens


En egenskap som sjukdomsalstrande mikroorganismer (bakterier, virus, svampar eller parasiter) kan besitta. Korsresistens innebär att en organism blir resistent mot ett eller flera läkemedel som liknar [..]
Källa: fass.se
<< Koronarsjukdom Anordning >>