Betyder Lagens förbannelse
Vad betyder Lagens förbannelse? Här finner du 2 definitioner av Lagens förbannelse. Du kan även lägga till betydelsen av Lagens förbannelse själv

1

0   1

Lagens förbannelse


Det straff som enligt lagen ska komma över den som bryter mot buden. Jesus drabbades av "lagens förbannelse" trots att han aldrig bröt mot Guds ord.
Källa: alltombibeln.se

2

0   1

Lagens förbannelse


Lagens förbannelse i det ligger att vi inte kan fullborda alla lagens krav! Och därmed blir lagen en förbannelse för oss alla! Lagen i sig själv är god! Men på grund av att vi inte kan hålla den, så blir det som en förbannelse för oss. Även om att lagen är god i sig själv! Och lagen kom ju för att människan, vi skulle bli medvetna om synd! Men det underbara är att Kristus Jesus uppfyllde alla lagens krav i vårt ställe! Och därmed försonade Gud hela världen med sig själv i Kristus Jesus!!!
Lars Jalmestig - 8 december 2022

Lägg till betydelsen av Lagens förbannelse
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Lagens folk Lagfäst >>