Betyder Landsbygd
Vad betyder Landsbygd? Här finner du 4 definitioner av Landsbygd. Du kan även lägga till betydelsen av Landsbygd själv

1

1   0

Landsbygd


landet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

2

0   1

Landsbygd


Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna. Ordet ska inte förväxlas med landsorten, som bete [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   1

Landsbygd


Jordbruksverket definierar landsbygd som regioner där kommunens totala befolkning understiger 30 000 invånare, och där den största tätorten har mindre än 25 000 invånare. Dock ska befolkningstätheten [..]
Källa: urbanutveckling.se

4

0   1

Landsbygd


Ordklass substantiv ● större område med ringa tätortsbebyggelse ● ofta om hela den del av ett land som ligger utanför de större tätorterna
Källa: ordbok.mkforlag.com

Lägg till betydelsen av Landsbygd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Hård vokal Smileys >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse