Betyder MBL
Vad betyder MBL? Här finner du 8 definitioner av MBL. Du kan även lägga till betydelsen av MBL själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


MBL – Medbestämmandelagen (MBL) har som syfte att ge arbetstagarparten medinflytande och medbestämmande i viktiga frågor. MBL innehåller regler om föreningsrätt, förhandlingsrätt, arbetstagarens rätt till information och medbestämmande.
Källa: internetjuridik.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


Medbestämmandelagen. Läs mer under fliken om kollektivavtal och anställningsskydd.
Källa: mi.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


MBL kan avse: Markanvändnings- och bygglagen i Finland Medbestämmandelagen i Sverige
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet kom 1977 och gör arbetsgivaren skyldig att förhandla. Viktiga delar är den primära förhandlingsskyldigheten enligt § 11 och informationsskyldigheten enligt § 19.
Källa: itskolan.lo.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet kom 1977 och gör arbetsgivaren skyldig att förhandla. Viktiga delar är den primära förhandlingsskyldigheten enligt §11 och informationsskyldigheten enligt §19.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


Lagen om medbestämmande i arbetslivet.
Källa: dik.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


Lag om medbestämmande i arbetslivet. Den reglerar vilka rättigheter och vilken medbestämmanderätt den anställde och fackföreningen har. Till exempel information om förändringar på arbetsplatsen.
Källa: ung.lo.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MBL


Medbestämmandelagen reglerar rättigheter till inflytande och medbestämmande på arbetsplatsen. T ex att arbetsgivaren är skyldig att informera de förtroendevalda löpande om företagets verksamhet och ek [..]
Källa: finansforbundet.se

<< Massafordran Medbestämmandelagen >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse