Betyder Manifolder
Vad betyder Manifolder? Nedanför finner du betydelsen av Manifolder Du kan även lägga till betydelsen av Manifolder själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Manifolder


En pump fyller och trycksätter manifoldern (en behållare). Flödet ut från manifoldern fördelas då helt jämt mellan de fyra uttagen. Används när man pumpar ut vatten från en slamavskiljare och jämt vill fördela vattnet till bioModulerna eller spridarrören. Manifoldern ersätter fördelningsbrunnen.
Källa: baga.se (offline)
<< BioModuler Bonocell >>