Betyder Medelålder
Vad betyder Medelålder? Här finner du 2 definitioner av Medelålder. Du kan även lägga till betydelsen av Medelålder själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Medelålder


Medelåldern är levnadsåldern mellan ungdom och ålderdom. Många försök har gjorts för att definiera medelåldern, vilken kan sägas träda in i den tredje fjärdedelen av den genomsnittliga livslängden[käl [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Medelålder


Medelåldern är åldern bortom ung vuxen ålder men före åldern. Denna tidsperiod i en persons liv kan betecknas som medelålder. Denna tidsperiod har definierats som tiden mellan åldrarna 45-65 år. Många förändringar kan uppstå mellan ung vuxen ålder och detta stadium. Kroppen kan sakta ner och medelåldersna kan bli känsligare för kost, missbruk, stress och vila. Kroniska hälsoproblem kan bli ett problem tillsammans med funktionshinder eller sjukdom. Cirka en centimeter höjd kan gå förlorad per årtionde. Emosionella svar och retrospektion varierar från person till person. Att uppleva en känsla av dödlighet, sorg eller förlust är vanligt vid denna ålder.
Natasa O. - 8 oktober 2017
<< Automan St. Raphaël >>