Betyder Mediastinum
Vad betyder Mediastinum? Här finner du 8 definitioner av Mediastinum. Du kan även lägga till betydelsen av Mediastinum själv

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


Brystskilleveggen, rommet midt i brystkassen mellom lungene
Källa: kreftlex.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


Bindvävsfyllt utrymme mitt i brösthålan där bl.a. hjärtat, aorta och luftstrupen återfinns.
Källa: fass.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


Mediastinum är det utrymme mellan lungorna där man kan hitta till exempel luftstrupen, matstrupen, hjärtat, brässen (thymus) de stora blodkärlen (aorta, nedre och övre hålvenen, lungartären och lungve [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


det anatomiska utrymmet mellan lungorna. Här finns hjärta, kärl, nerver och matstrupe.
Källa: davidaston.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


rum i brösthålan mellan de båda lungsäckarna innehållande bl.a. hjärta, aorta, luft- och matstrupe.
Källa: medicinskordbok.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


främre, mittersta delen av brösthålan bakom bröstbenet, mellan lungorna
Källa: handboken.medibas.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


Bindvävsrum i thorax, mellan lungorna, vilket innehåller bla hjärtat och de stora kärlen.
Källa: karolinska.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mediastinum


bindvävsrummet mellan lungorna
Källa: b2b.liber.se (offline)

<< Medianöverlevnad Mediator >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse