Betyder Rättspsykiatrisk vård
Vad betyder Rättspsykiatrisk vård? Här finner du 7 definitioner av Rättspsykiatrisk vård. Du kan även lägga till betydelsen av Rättspsykiatrisk vård själv

1

0   0

Rättspsykiatrisk vård


Påföljd av brott till vilken den anklagade kan dömas om den dömde är eller har varit psykiskt sjuk.
Källa: lartecken.se

2

0   0

Rättspsykiatrisk vård


Rättspsykiatrisk vård är i Sverige en av den psykiatriska tvångsvårdens två former, och verkställs efter domstols dom i brottmål. Den lag som reglerar verksamheten är lag om rättspsykiatrisk [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Rättspsykiatrisk vård


Om den som har begått ett brott lider av en allvarlig psykisk störning får rätten överlämna honom eller henne till rättspsykiatrisk vård om påföljden inte kan stanna vid böter. Detta under förutsättning att det med hänsyn till personens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att personen är intagen [..]
Källa: brottsrummet.se

4

0   0

Rättspsykiatrisk vård


Om den som har begått ett brott lider av en allvarlig psykisk störning får rätten överlämna honom eller henne till rättspsykiatrisk vård om påföljden inte kan stanna vid böter. Detta under [..]
Källa: polisen.se

5

0   0

Rättspsykiatrisk vård


En person som rätten, sedan en rättspsykiatrisk undersökning genomförts, bedömer lida av allvarlig psykisk störning kan istället för att dömas till annan påföljd överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård är inte tidsbestämd, utan vårdbehovet avgör hur länge vården ska fortgå. En särskild prövning kan gö [..]
Källa: aklagare.se

6

0   0

Rättspsykiatrisk vård


Om den som har begått ett brott lider av en allvarlig psykisk störning får rätten överlämna honom eller henne till rättspsykiatrisk vård om påföljden inte kan stanna vid böter. Detta under förutsättning att det med hänsyn till personens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att personen är intagen [..]
Källa: bfciv.se

7

0   0

Rättspsykiatrisk vård


En person som rätten, sedan en rättspsykiatrisk undersökning genomförts, bedömer lida av allvarlig psykisk störning kan istället för att dömas till annan påföljd överlämnas till rättspsy [..]
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av Rättspsykiatrisk vård
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Riksrevisionen Rättssäkerhet >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse