Betyder Rösträkning
Vad betyder Rösträkning? Här finner du 2 definitioner av Rösträkning. Du kan även lägga till betydelsen av Rösträkning själv

1

1   0

Rösträkning


Räkning av rösterna vid försöksvotering eller sluten omröstning (votering).
Källa: motesmetoder.se

2

0   1

Rösträkning


När något ombud är missnöjt med utfallet i voteringen kan rösträkning begäras. I allmänhet genomförs först en justering av röstlängden. Därefter genomförs ett namnupprop. Varje ombud svarar då hur hon röstar.
Källa: rfsl.se

Lägg till betydelsen av Rösträkning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Justera röstlängden imo/imho >>