Betyder Real avkastning
Vad betyder Real avkastning? Här finner du 6 definitioner av Real avkastning. Du kan även lägga till betydelsen av Real avkastning själv

1

1   0

Real avkastning


Avkastning minus inflation.
Källa: ap4.se

2

0   0

Real avkastning


Nominell avkastning rensad från inflation.
Källa: ap3.se

3

0   0

Real avkastning


Nominell avkastning minus inflation.
Källa: ap2.se

4

0   0

Real avkastning


Avkastning minus inflation.
Källa: ap4-2.oxpmedia.se

5

0   1

Real avkastning


Realränta, real avkastning, är den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den nominella räntan. Nominell ränta är den ränta som exempelvis banken erbjuder. Den tar inte hänsyn ti [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   1

Real avkastning


Den reala avkastningen motsvarar den nominella räntan minus inflationen (köpkraftsförsämringen).
Källa: nordea.se


Lägg till betydelsen av Real avkastning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Pentax Creation Records >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse