Betyder Registrering
Vad betyder Registrering? Här finner du 20 definitioner av Registrering. Du kan även lägga till betydelsen av Registrering själv

1

0   0

Registrering


För viss typ av finansiell verksamhet krävs inte tillstånd utfärdat av FI. För s.k. inlåningsföretag och finansiella institut gäller i stället att dessa ska anmäla sig för registrering hos FI. Dessa företag står inte under FI:s tillsyn.
Källa: fi.se

2

0   0

Registrering


Sker inför varje terminsstart vid den institution där du ska läsa.
Källa: psychology.su.se

3

0   0

Registrering


Om du blivit antagen till en utbildning måste du registrera dig. Det gör man vanligtvis den första studiedagen som då är obligatorisk. Tid och plats som gäller meddelas antagna studenter. Om du [..]
Källa: gih.se

4

0   0

Registrering


Det sista steget för att officiellt bli student vid universitetet och få lov att delta i undervisningen, skriva tentor, söka studiemedel och så vidare. Du registrerar dig antingen via webbregistre [..]
Källa: utbildning.gu.se

5

0   0

Registrering


Obligatorisk skyldighet för student att föras in i institutions- och kursvis förteckning över aktiva studenter.
Källa: epitest.his.se

6

0   0

Registrering


registration
Källa: uhr.se

7

0   0

Registrering


American Hosta Society (AHS) är den organisation som ansvarar för registrering av namnsorter.
Källa: hih-gruppen.se

8

0   0

Registrering


Zehnderradiatorer är certifierade enligt EN 442 och uppfyller denna standard.
Källa: zehnder.se

9

0   0

Registrering


Registrering av personer, företag, fastigheter gör du i fönster avsedda för respektive kund eller objekt.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net

10

0   0

Registrering


När arken i arktransporten hos en tryckpress justeras för att de ska gå igenom tryckpressen så lika som möjligt. Registreras inte arken finns det risk för att trycket hamnar olika på olika ark.
Källa: cela.nu

11

0   0

Registrering


Processen för bokning / registrera ett prov
Källa: labcomm.co.uk

12

0   0

Registrering


enligt EMAS. Motsvarar begreppet certifiering i miljöstandarden ISO 14001. Se EMAS | avsnittet ISO 14000-serien
Källa: vontroil.com

13

0   0

Registrering


Sker inför varje terminsstart vid den institution där du ska läsa. Du måste vara registrerad för att dina studieresultat ska kunna registreras i LADOK.
Källa: science.su.se

14

0   0

Registrering


För att kunna tentera och för att få sina studiemedel måste man vara registrerad på sin utbildning. Detta sker vid terminsstart.
Källa: wwwutv.hh.se

15

0   0

Registrering


Registrator
Källa: theodor.ylm.se

16

0   0

Registrering


Varje datakälla i datakatalogen Repository har en separat registrering. Varje registrering innehåller information om databasen och dess anslutningssträng samt autentiseringssystemet som används vid anslutning.
Källa: docs.infor.com

17

0   0

Registrering


inregistrering
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0   0

Registrering


inskrivning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0   0

Registrering


Dokumentation i studieregistret av en students avsikt och rätt att delta i kurs på grundnivå eller avancerad nivå vid ett visst kurstillfälle eller en doktorands avsikt och rätt att under den kommande perioden (halvåret) delta i utbildningen på forskarnivå.
Källa: mp.uu.se

20

0   0

Registrering


registration / enrolment (Although "registration" is the normal term, "enrolment" is used to refer to the number of students for statistical purposes: 'Enrolment figures are d [..]
Källa: termbase.uhr.no


Lägg till betydelsen av Registrering
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Reallokering Reglerad marknad >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse